سازمان ملل: در عفرین توسط دولت ترکیه و گروههای جهادی جنایت جنگی صورت گرفته است

KMMK:

کمیته مستقل بین المللی تحقیق در خصوص سوریه با گذشت یک سال از اشغال عفرین توسط دولت ترکیه و گروههای جهادی تحت حمایتش در پرتال reliefweb در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است:ترکیه و گروههای جهادی در عفرین مرتکب جنایت جنگی شده اند.

در ادامه گزارش کمیته مذکور اذعان داشت:
گروهای جهادی بادست زدن به اقدامهایی نظیر ربودن، قتل، غارت و شکنجه بی رحمانه نسبت به ساکنین عفرین مرتکب جنایت جنگی شده اند.

در گزارش آمده است، در نبودن حاکمیت قانون، وجود دهها گروه مسلح و مراکز قدرت، نبودمراکز مشخصی برای شکایت و مرکزی برای رسیدگی به آنها خصوصا در رابطه با غارت اموال شهروندان و بازداشت آنها توسط گروهعای مسلح، شهروندان تحت حاکمیت این گروها و ارتش ترکیه را مستاصل کرده اند.

در گزارش با تاکید بر این مساله که در فقدان حاکمیت قانون، گروههای مسلح اقدام به بازداشت خود سرانه شهروندان کرده ودر قبال آزادی آنان در خواست پول کرده اند، در موردی پس از آزادی افراد دوباره اقدام به ربودن افرادشده است.

گزارش بر این مساله اشاره کرده است که گروههای مسلح در منطقه ادلب پزشکان، داروسازان، آدمهای ثروتمند یا فرزندان آنان را ربوده و درخواست پول کرده که این اقدامات دوباره نیز برای همان اشخاص پیش آمده است.
این گزارش در خصوص تلاش دولت ترکیه و نیروهای این کشودر دربسط کنترل خود بر گروههای مسلح جهادی تحت نفوذ خود ابراز تردید کرده است و افزود علی رغم شکایت قربانیان و خانواده های آنان نزد نیروهای امنیتی تحت نفوذ ترکیه نیروهای موسوم به پلیس اقدام قابل توجهی نکرده و نسبت به شکایات هیچ ترتیب اثری داده نشده است.

لازم به یادآوری است که در حال حاضر بیش از ۵۰ گروه مسلح جهادی در عفرین وجود دارن که از جمله میتوان به نورالدین زنکی، احرارالشام، جیش الشرقیه، جبهه الشامیه، فیلق الشام و جیش النخبه اشاره کرد.

در پایان در گزارش نسبت به ربودن، قتل، شکنجه های بی رحمانه و غارت اموال شهروندان توسط نیروهای ترکیه و گروههای مسلح تحت نفوذ آن انتقاد کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan