تداوم حمله ارتش دولت ترکیه به روستاهای غرب کوردستان

KMMK:

۲۰۱۹/۰۲/۲۶  ارتش دولت ترکیه به روستاهای ئەردای و فقیران واقع در نقطه مرزی شهرستان دربیسیی از توابع کانتون حسکە به یک خانواده حمله کرده اند.

حملات ارتش دولت ترکیه به روستاهای غرب کوردستان به منظور اشغال و تجاوزگری به غرب کوردستان ادامه دارد.
در نتیجه حملات و تجاوز ارتش دولت ترکیه به این روستاها تعداد ۴ تن کشته شده اند که تعداد سه نفر از آنان زن می باشند.

حملات ارتش ترکیه به این روستاها ادامه داشته بطوریکه امکان انتقال اجساد کشته شدگان وجود نداشته  است.
قابل ذکر است که حکومت ترکیه به طور مداوم شهر و روستاهای غرب کوردستان را هدف حمله قرار داده و با آموزش تروریست ها سعی در ناامن کردن این بخش از کوردستان دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان