تبعید هشت زندانی عقیدتی از کرماشان به زندان رجایی شهر کرج

KMMK:

هشت نفر از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان حکومت جمهوری اسلامی در کرماشان (دیزل آباد) که حدود ٩ماە پیش بازداشت شده اند طی روزهای اخیر به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.

زندانیان تبعید شدە اکنون در بخش قرنطینه زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شوند. هویت زندانیان تبعید شدە بە شرح زیر است: « معین خدادادی، ایوب بدر، لقمان مروتی، مختار مروتی، رضا کامرانی، یاسین رمضانی، هادی ویسی و جبار قادری»

لازم بە ذکر است: اتهام زندانیان تبعیدشده فعالیت مذهبی و اقدام علیە امنیت ملی از طریق تبلیغ علیە نظام می‌باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان