تجمع اعتراضی کارگران شهرداری سولاوا ادامه دارد

KMMK

امروز ۲۷ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی، کارگران شهرداری سولاوا (سروآباد) با تداوم تجمع مقابل این اداره به اعتراض خود ادامه دادند.

۴۷ کارگر شهرداری سولاوا، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته و امروز شنبه، جهت دریافت مطالبات مزدی خود مقابل این اداره دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته یک منبع آگاه: هفت ماه حقوق و ۴۰ ماه مزایای کارگران و کارکنان شهرداری تاکنون پرداخت‌نشده است.

شهردار سولاوا گفته است: شهرداری بیش از ۵۰ میلیارد ریال بدهکار و تاکنون نتوانسته است معوقه‌های کارکنان و کارگران این اداره را پرداخت کند.

لازم به یادآوری است: اکثر شهرداری‌های شهرهای شرق کوردستان با عدم توانایی پرداخت معوقه‌های مزدی کارگران و کارکنان خود روبرو بوده و به دلیل بدهکاری‌های میلیاردی و عدم تأمین حقوق پرسنل خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو گشته‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان