فرهنگیان سنه تجمع کردند

KMMK:
پنج شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۷, جمعی از فرهنگیان شهر سنه به منظور دستیابی به حقوق خود و همچنین در اعتراض به وضعیت کاری خود، بیکاری، عدم پرداخت حقوق و… دست به تجمع زدند.
قابل ذکر است که معترضان با در دست گرفتن پلاکاردهایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آموزش رایگان برای همه، عدم خصوصی سازی مدارس شده و به بیکاری مفرط جوانان و طرحهایی که موجب بیکاری جوان میشود معترض شدند.
قابل یادآوری است که تاکنون بارها و دهها معلم از سوی حکومت ایران بازداشت و به احکام سنگین محکوم شده‌اند، معروفترن معلم بازداشتی فرزاد کمانگر از شرق کوردستان است که توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شد.
در ارتباط با آموزش رایگان تا پایان دوره دبیرستان، این حق در قانون اساسی ایران نیز آمده و به آن اعتراف شده است، ولی به مانند سایر قوانین بدون اجرا کنار گذاشته شده اند.
این درحالی است که فرزندان و اعضا خانواده های حاکمان ایران در بهترین مدارس و دانشگاه های خارجی تحصیل می‌کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان