پلیس ترکیه(حکومت ترکیە ) قاتل طاهر ایلچی است

KMMK:

 دانشگاه لندن با تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مربوط به ترور طاهر ایلچی در گزارشی، نتایج بدست آمده را منتشر و اعلام کرده است که طاهر ایلچی توسط خود پلیس به قتل رسیده است.
این گزارش اعلام میکند: یکی از سه پلیس حاضر در روز ترور به سمت طاهر الچی تیر اندازی کرده است، که در نتیجه نامبرده به قتل می‌رسد.
 ترکان الچی همسر طاهر الچی در اظهاراتی با اشاره به این گزارش عنوان کرد: باید در خصوص متهمان مطرح شده در این گزارش تحقیقات آغاز شود.
لازم به ذکر است: دانشگاه لندن که بنا به درخواست کانون وکلای دیاربکر و انجمن حقوق بشر ترکیه تحقیقات پیشرفته ای را در خصوص حادثه ترور طاهر الچی، رئیس کانون وکلای دیاربکر شمال کوردستان آغاز کرده بود بعد از ماه ها نتایج تجزیه و تحلیل این قتل را در گزارشی منتشر کرد که در این گزارش تأکید شده است: الچی به وسیله یکی از سه پلیس حاضر در صحنه ترور به قتل رسیده است.
ترور طاهر ایلچی و‌ دیگر فعالان کورد به شکلی برنامه ریزی شده از سوی حکومت ترکیه انجام گرفته و طی دهه های گذشته صدها نفر به این شکل ترور شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان