جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارگزارشها

افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی، زندگی مردم را مختل کرده است


KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان قیمت چند کالای مصرفی روزانه مردم در شرق کوردستان و ایران را در طول سیزده سال اخیر مقایسه کرده است.
بررسی های آماری نشان از شدت زیاد افزایش قیمت‌ها می‌باشد که این خود به وجهی از وجود تورم بسیار بالا در ایران خبر میدهد.
تفاوت قیمت این کالاها که مقایسه ای مابین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ شمسی را شامل می‌شود، به وضوح نشان میدهد، که میزان تورم اعلامی حکومت ایران کاملا نادرست بوده و تورم موجود بیشتر از ۴۰ درصد می‌باشد.
در گزارش فوق کالا های اساسی و مصرفی روزانه مردم  در چهار دسته لبنیات، گوشت و برنج، چای، قند و شکر، همچنین    گوجه، سیب زمینی و پیاز تقسیم شده‌اند.
داده‌های دسته اول، یعنی لبنیات  به وضوح نشان میدهد که قیمت کالاها از سال ۸۴ تا ۹۷ سیر صعودی داشته و از حدود ۲۵۰۰ به شکل میانگین به بیشتر از ۲۰ هزار تومان رسیده است.


ماست که یکی از مواد غذایی پرمصرفی در جامعه است، اکنون با قیمتی میانگین ۹ تا ۱۰ هزار تومان می‌باشد.
دسته دوم، گوشت و برنج آمار بسیار اسفبارتری را نشان می‌دهند، افزایش قیمت ها به شکلی نباشد که طبقه متوسط و‌ پایین جامعه، دیگر توانایی این دو کالای مصرفی را ندارند.


دسته سوم یعنی قند، چای،  روغن و شکرنیز روند افزایشی شدیدی از خود نشان داده و آمارها نشان میدهد که قیمت این کالاها از میانگین ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۴ به قیمت بیش از ۹۰۰۰ تومان رسیده است.


در رابطه با دسته چهارم یعنی سبزیجاتی مانند کوجه، سیب زمینی و پیاز که مصرف بسیار بالایی در جامعه دارند، میتوان گفت که قیمت این اقلام به حدی شدید بوده که میتوان آنها را جز کالاهای کمیاب دسته بندی کرد.


این آمار نشان می‌دهد که حکومت ایران طی این سیزده سال، زندگی مردم را به حد بسیار زیادی مختل و تنزل داده است که بدتر از آن شاید ممکن نباشد، این آمار نشان میدهد که قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده و جدایی از اینکه طبقات متوسط و پایین جامعه عملا قدرت خرید ندارند، حتی طبقه بالای جامعه نیز با مشکل روبرو شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

آخرین میخ ھا بر تابوت حقوق بشر در جھان،بویژە در ایران

KMMK: حکومت ایران بازداشتشدگان را فوری آزاد کند

یک شهروند دیگر در سنه بازداشت شد