سه شهروند پیرانشاری به زندان محکوم شدند

KMMK

 سه شهروند اهل پیرانشار «پیرانشهر» که توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته بودند، ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی به حبس محکوم شدند.

باپیر برزه، احمد فلاترشی و سلیمان محمد نژاد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کوردستانی اپوزیسیون ایران جمعا به بیست و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

این حکم از سوی شعبه ی ١٠٢ دادگاه انقلاب ایران در شهر پیرانشار صادر و به این افراد ابلاغ شده است.

باپیر برزه  فرزند عثمان و اهل روستای چیانه، به هشت ماه حبس تعزیری، احمد فلاترشی به پنج ماه و آقای سلیمان محمد نژاد بیست ساله و اهل روستای گرگول، به یکسال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. نامبردگان با اعتراض به حکم صادره با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده اند.

شهروندان مذکور، آذرماه سال جاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی بازداشت و جهت بازجویی به اداره ی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه منتقل و در مراحل بازپرسی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان