زخمی شدن یک کولبر دیگر در ماکو

KMMK
جمعە ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ خورشید ، اکبر محمدلو کولبر ۳۴ سالە از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مورد شلیک مستقیم واقع گردید و زخمی شد.

با استناد بە خبرهای پخش شدە از طرف کولبرنیوز ، گروهی از کولبران هنگام عبور از ارتفاعات اواجیق واقع در نقطە صفر مرزی شهر ماکو در کمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران گرفتار شدە کە این نیروها بر کولبران آتش گشودند و پای این کولبر هم زخمی شد.

لازم بەذکر است کە نامبردە برای تداوی بە مرکز درمانی انتقال یافتەاست.
بر پایە آمار مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان طی یک ماە گذشتە از اول سال جدید میلادی تا کنون ۱۱ کولبر کشتەشدەاند و ۲٨ کولبر کە جمعا ۳۹کولبر بە دلیل شلیک مستقیم ، افتادن از کوە ، سرما و غرق شدن در آب کشتە یا زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan