بە قتل رسیدن یک کولبر در ماکو و زخمی شدن یک کولبر در بانە

Kmmk:
روز دوشنبه ٨ بهمن ماه ١٣٩٧ شمسى ، يك كولبر كورد به نام حسين بلخكانلو اقدم در منطقه مرزى شهر ماكو در نزديكى روستاى يارم قيه در دهستان دره سى بر اثر شليك مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران جانش را از دست داد.

به نقل از گزارشي كه مورد تأييد كولبر نيوز نيز مى باشد يك گروه از كولبران كه مشغول كار كولبرى بودنددر كمين نيروهاى جمهورى اسلامى قرار گرفته و بر روى انها اتش گشودند.

همچنين روز يكشنبه ٧ بهمن يك كولبر ديگر به نام خاليد اھل روستای خافوره ده از توابع بانه بر اثر انفجار مين در منطقه هنگه ژال همراه با كولبر ديگرى به نام اسعد زمانى كه خبر قطع پاى وى منتشر شد ، هر دو نفر بر روى يك مين افتادند.

براساس مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان ، از ابتداى سال جديد ميلادى تا اكنون ٣٣ كولبر در مناطق مرزى به علت تيراندازى ، سرما ، مين و سقوط از پرتگاه خسارات جبران ناپذير و زخمى و كشته شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان