زخمی شدن یک کولبر در سردشت

KMMK
سەشنبە ۲ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی بار دیگر گروهی از کولبران در کمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی افتادند.

سوران محمدی ۲۳ سالە در نوار مرزی سردشت هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفتە و از ناحیە پا زخمی شدە است.

لازم بە ذکر است کە نامبردە برای مداوا بە بیمارستانی در ورمی انتقال یافتە است.

بنا بە گزارش آمار مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از آغاز سال جدید میلادی تا کنون ٨ کولبر جانشان را از دست دادە و ۲۲ کولبر زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan