جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

زخمی شدن یک کولبر بر اثر سقوط از صخرە

KMMK:

پنجشنبە ۴ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی رحیم مردانی کولبر ۲۷ سالە اهل روستای دانیکش واقع شدە بین سنە و سەوڵاوا بە هنگام کولبری بە دلیل سقوط از صخرە زخمی شدەاست

بنا بە گزارشهای رسیدە نامبردە از ارتفاعات گردنەی تەتەی هورامان بە پایین سقوط کردە و برای مداوا بە بیمارستان مریوان انتقال یافتە است.

بر پایە آمار مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال نوی میلادی تا کنون یعنی در عرض ۲۴ روز ۲۹ کولبر خسارت دیدەاند از این تعداد ٨ کولبر کشتە یا جانشان را از دست دادەاند و ۲۱ کولبر هم زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

چیا آقابیگ‌پور جهت اجرای حکم به زندان بوکان منتقل شد

خودکشی یک زن در شهر مهاباد

کارگران سد سیمره سیزده ماه است حقوقی دریافت نکرده اند