انتقال دو شهروند كورد بازداشت شده به زندان

KMMK:
چهارشنبه ٣ دى ماه ١٣٩٧ شمسى ، ٢ شهروند كورد اهل شهر ديولان به نامهاى خبات اميرى راننده تاكسي و افشين اميرى كه داراى كيوسك سيگار فروشي و ٢٥ ساله است بازداشت و به زندان منتقل شدند.

به نقل از گزارش ، اين دو شهروند در مورخ ١٦ آبان ماه سال جارى از سوى نيروهاى اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر ديولان بازداشت شدند و بعداً با قرار وثيقه موقتاً ازاد شده بودند ، امروز دوباره انها را بازداشت ر روانه زندان كردند.

با توجه به فشارها و شكست سياستهاى خارجى جمهورى اسلامى ايران در خارج از ايران, در داخل فشارها را بر ملت كورد افزايش داده و با حمله به شهروندان كورد, اقدام به بازداشت انها را بازداشت و زندانیانی که با وثیقه بیرون از زندان بوده‌اند را نیز با تعیین وثیقه سنگین تر به زندان منتقل میکند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان