مختار زارعی به سه سال حبس محکوم شد


KMMK:
شعبه دوم دادگاه انقلاب ایران در شهر سنە مختار زارعی فعال مدنی کورد را به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد.

در این حکم که در ۱۶.۱۰.۱۳۹۷ صادر شده است، اظهار شده است: بر اساس تحقیقات پلیس اطلاعات حکومت ایران در استان سنه و‌ شکایت دادستان ایران در شهر سنه مستند بر مواد ۱۳۴ – ۵۱۴ – ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای اتهام توهین به رهبری ۲ سال و اتهام تبلیغ علیه نظام یکسال حبس صادر شده است.
قابل ذکر است حکم بصورت غیابی صادر شده و آقای زارعی و یا وکیل وی برای دفاع از اتهامات انتسابی به دادگاه احضار نشده بودند.
۳۰ تیرماه ۹۷ مختار زارعی پس از نوشتن نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی پلیس اطلاعات ایران در شهر سنه بازداشت شد و پس از ۲۰ روز به قید وثیقه آزاد شد.
نقض فاحش حق آزادی بیان، ابراز عقیده، برابری حقوقی مواردی هستند که در این حکم و شیوه برخورد دستگاه حاکمیت ایران مشاهده می شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان