شهروند پیرانشاری به هفت سال زندان محکوم شد

Kmmk:
يكشنبه ٣٠ بهمن ماه سال ١٣٩٧ زندانى كورد محبوس در زندان ایران در شهر اورميه، كمال عبدالهى اهل شهر پيرانشار به ٧ سال زندان محكوم شد ، نامبرده همراه با ديگر زندانى شهر پيرانشار محمد پتايش در مجموع به ١٤ سال حبس تعزيرى محكوم شدند.

به نقل از گزارش ، نامبرده به اتهام جاسوسى براى امريكا و اقدام عليه امنيت ملى از سوى دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر اورميه محكوم شده است.

لازم به ذكر است كه ، آقای عبدالهی در ۱۵ اردیبهشت سال جاری بازداشت و به مدت ۳ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در ارومیه بود و پس از ان به بند٣-٤ عمومی زندان منتقل شدند، روز چهارشنبه مورخ ۱۰ام مرداد ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ایران در ارومیه مورد بازپرسی قرار گرفتند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان