بازداشت ١٠ شهروند كورد در شمال كوردستان

Kmmk:

دوشنبه ٢١ ژانويه ٢٠١٩ ميلادى نيروهاى امنيتى دولت تركيه در يك عملياتى ١٠ شهروند كورد ساكن شهر وان در شمال كوردستان به اتهام عضويت در حزب كارگران كوردستان بازداشت نمود.

به نقل از گزارش ، استاندار شهر وان اين گزارش را تأييد و بازداشت انها به اتهامات بی پایە مثل “ترور” و اشوب بوده است.

لازم به ذكر است كه ، دولت تركيه روزانه و بطور مداوم به اتهام كورد بودن با حمله به فعالان سياسى و مدنى كورد و حتى مردم عادى كوچه و بازار كه بخواهند به زبان مادرى خود صحبت كنند انها را تهديد و بازداشت مى كند و هزاران فعال سياسى ، مدنى ، روزنامه نگار ، فيلم ساز و نويسنده كورد را به اتهام كورد بودن و ترور ناپديد و يا در زندانهاى اين دولت فاشيستى و سركوبگر شكنجه و تحت فشار قرار مى گيرند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان