تجمع اعتراضی کارگران آتش نشانی شهر ســـنە

KMMK

روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ خورشیدی، کارگران آتش نشانی شهر سنە در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماهیانه خود در مقابل شهرداری شهر سنندج اقدام به تجمع اعتراضی نمودند.

ادامه خبر حاکی از این است که علت اعتراض این کارگران عدم دریافت حقوق سه ماه گذشته خود می باشد.

گفتنی است که به دنبال این حرکت اعتراضی موثر، حشمت الله صیدی شهردار شهر سنندج طی جلسه گفتگو با این کارگران معترض، اذعان داشت که بخشی از این حقوق معوقه کارگران آتش نشانی را پرداخت می کند.

شایان ذکر است که عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداریها، تنها مربوط به آتش نشانان شهر ســنە نیست، بلکه کارگران شهرهای دیگر شهرهای شرق کوردستان از ایلام گرفته تا ماکو نتوانسته اند حقوق معوقه ماههای اخیر خود را دریافت نمایند.

با توجه به اینکه دست اندرکاران حکومت ایران، هیچ اقدام مناسبی برای حل این معضل به اجرا در نیاورده اند و تنها راه چاره این مشکل انجام تجمعات اعتراضی می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan