بى اطلاعى از سرنوشت يك شهروند بازداشت شده كورد در پاوه

Kmmk,
شهروند كورد اهل روستاى زردويى شهر پاوه به نام ارشيا ملكى ، با وجود گذشت ٣ هفته از بازداشت وى از سوى نيروهاى اطلاعاتى تا كنون از سرنوشت اين شهروند هيچ خبرى در دست نيست.

به نقل از گزارش ، اين خبر از سوى يك منبع موثق به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده على رغم پيگيريهاى خانواده تاكنون هيچ اطلاعى از سوى نيروهاى امنيتى به انها گفته نشده است.

لازم به ذكر است كه از ابتداى سال ٢٠١٩ ميلادى تاكنون ٢٣ شهروند بازداشت شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان
@kmmkkurdistan