بازداشت مجدد یک زندانی سابق سیاسی کورد

Kmmk:
يكشنبه ٢٣ دى ماه ١٣٩٧, زندانى سابق سياسى كورد ايرج محمدى اهل شهر پيرانشار در پى احضار به اداره اطلاعات شهر مياندوآب ، بازداشت و پس از چند ساعت بازجويى به بازداشتگاه اداره اطلاعات در اورميه منتقل شد.

تا اين لحظه هيچ اطلاعى از علت بازداشت اين زندانى سياسى در دست نيست.

لازم به ذكر است كه ، ایرج محمدی در اردیبهشت سال ٨٦ به همراه احمد پولاد خانى و محمد امين آگوشى به اتهام همكارى با احزاب اپوزیسیون کوردستانی بازداشت و فروردين ماه ٩١ هر كدام به ١٠ سال حبس تعزيرى و تبعيد به زندان زاهدان منتقل شدند. نامبردە مرداد ماه سال جارى از زندان ازاد شده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان