افزایش مشکلات زیست محیطی دریاچه زریبار مریوان در شرق کوردستان

KMMK
با استناد گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، تداوم ایجاد مشکلات محیط زیستی برای دریاچه زریبار مریوان به یک معضل روز بدل گشته است.

دریاچه زریبار مریوان که یکی از بزرگترین دریاچەهای آب شیرین در جهان میباشد، اکنون به دلیل مشکلات از سوی نهادهای دولتی ایران، حفظ این منبع باارزش طبیعی در معرض خطر آلودگی زیست محیطی و نابودی واقع گردیده است.

ادامه گزارش حاکی از این است که این مشکلات روز به روز بیشتر می شود، و به دلیل عدم انجام اقدامات و اجرای سیاست‌های کار آمد از جانب حاکمان جمهوری اسلامی ایران، برای حل این معضلات، به یک تراژدی در جامعه مبدل گشته است.
.
قابل ذکر است که مشکلات دفن زباله شهر مریوان و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز که به بهای هجوم به طبیعت و محیط زیست شهر مریوان به شکل عام و دریاچه زریبار به شکل خاص افزوده شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan