جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

احضار هنرمند كورد على عابدى در شهر سقز

احضار هنرمند كورد على عابدى در شهر سقز

Kmmk,
روز يكشنبه ١٦ دى ماه ١٣٩٧ شمسى ، اداره اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر سقز اهنگساز و شاعر كورد اهل شهر سقز استاد على عابدى را براى بازجويى و تحت فشار قرار دادن وى احضار كرد.

به نقل از گزارش رسيده ، به وى اتهام همكارى با احزاب كوردى را زده اند. و تاكنون ١٤ دفعه به اين اداره احضار شده است.

لازم به ذكر است كه ، استاد على عابدى چندين (بيش از ١٠٠ اثر ) سرود و اثار ملى را ارائه داده اند و همچنين ده ها كتاب در مورد موزيك واسیب شناسی و خطراتى كه موزيك كوردى را تهديد مى كند نوشته كه تاكنون ٤ اثر را به چاپ رسانده و سالهاى مديديست مشغول تدريس موسيقى مى باشد و صدها شاگرد را پرورش داده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان


Related posts

کشتە و زخمی شدن ۴ کولبر در یک روز

حمله به تحصن كنندگان و بازداشت ٢٠ شهروند كورد توسط پليس انگلستان

پاساژ هورام شهر سنه در آتش سوخت