دفتر انجمن محیط زیست “ولات” بوکان پلمپ شد

kmmk:

چهارشنبە ١٢ دی ۱۳۹۷ خورشیدی، نیروی انتظامی و مأموران شهرداری جمهوری اسلامی ایران در بوکان به دفتر انجمن محیط زیست “ولات” بوکان حمله کرده و وسایل این انجمن را بیرون ریخته و دفتر را پلمپ کردند.

چندی پیش، مجمع عمومی انجمن محیط زیست “ولات” بوکان در بیانیه‌ای از فشار فرمانداری و شهرداری جمهوری اسلامی ایران در این استان برای ممانعت از فعالیت‌های این انجمن و بستن دفتر آن خبر داده بود. همچنین حمله و پلمپ در زمان جلسه این انجمن صورت گرفته است.

پس از این بیانیه انجمن محیط زیست “ولات” بوکان، انجمن‌های زیست محیطی کوردستان از جمله انجمن سبز چیا مریوان با محکومیت اقدامات فرمانداری و شهرداری جمهوری اسلامی ایران در بوکان از این انجمن محیط زیستی حمایت کرده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان