مجروح شدن یک کولبر در مرز نوسود

kmmk:
چهار شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، یک کولبر کورد بانام آمانج شکری در مرز نوسود براثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان مجروح شده است.

براساس گزارش، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز نوسود گروهی از کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار داده که در نتیجه این کولبر کورد مجروح شده‌است. نامبرده جهت مداوا به بیمارستان شهر پاوه منتقل شده و اکنون تحت نظر پزشک قرار دارد.

براساس گزارش مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۱۷۰ کولبر مجروح ویا کشته شده اند که از این آمار ۱۰۶ کولبر زخمی شده و ۶۴ کولبر دیگر نیز مجروح شده اند و مجروح شدن و مرگ کولبران کورد به دست نیروهای امنیتی و مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکنون ادامه دارد که در سال جدید میلادی چندین کولبر کورد مجروح شده‌اند.

جعیت حقوق بشرکوردستان