جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

محروم شدن زینب جلالیلان از دیدار با خانواده اش

KMMK :

شایان ذکر است که زینب جلالیلان محکوم به زندانی ابد که در بهمن ۱۳۹۵ برای روبرو شدن عدم رسیدگی پزشکی و خنثی کردن آن دسته از مدارک جعلی که نشان می دهد از سوی اداره اطلاعات به اندازه‌ی کافی و منظم به ایشان رسیدگی پزشکی شده است ، دست به اعتصاب خدمات درمانی و پزشکی کرده است که تابحال نیز ادامه دارد.

جای یادآوری است که زینب جلالیلان در دو ماه اخیر و پس از دستگیری وکیلش در فشار بسیار زیادی قرار گرفته است .
جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan

دوشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۷ ، زینب جلالیلان از سوی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر خوی به مدت زمان نامعلومی از دیدار با خانواده اش محروم شده است .

Related posts

آمار کودکان کشتەشدە و نقض آشکار موازین بین الملل و اشغال دولت ترکیە در عفرین و غرب کوردستان

احضار یک شهروند جهت اجرای حکم حبس

آتش سوزى به 100 هكتار از جنگلهاى مارميشو اورميه خسارت واردکرد