درگیری و زد و خورد ماموران سد معبر ایران با دستفروشان

KMMK:
سه‌شنبه ۴دی ۱۳۹۷ در سه‌راهی نمکی شهر سنه، نیروهایی سد معبر حکومت ایران به دستفروشان حمله کرده که در نتیجه آن زد و خورد مابین آنها اتفاق افتاد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، دستفروشان واکنش نشان داده و مقاومت کرده اند، نهایتا نیروهای انتظامی کلانتری ۱۳به دستفروشان حمله کرده و یک تن را بازداشت کرده اند، که تاکنون از وضعیت نامبرده اطلاعی در دست نیست.
قابل ذکر است که بیکاری و نبود فرصت های شغلی در شرق کوردستان باعث شده که بخشی از مردم به دستفروشی روی آورند و با فروش میوه و خرده فروشی برای تامین هزینه‌های خانواده هایشان اقدام کنند. با این وجود نیروهای سد معبر ایران به آنها حمله کرده و از این فعالیت آنها نیز ممانعت میکنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان