زخمی شدن یک کولبر در شنو


kmmk

چهارشنبە ۲٨ آذر ۱۳۹۷ خورشیدی ، یک کولبر کورد بنام علی مامندی مورد اصابت مستقیم گلولە نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفت و بشدت مجروح شد.

بنا بە گزارشات ارسالی ، این کولبر در منطقە مرزی دشت بیل از توابع شنو در محاصرە افتادە و مورد اصابت مستقیم گلولە نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرارگرفت .

بر اساس گزارشات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از اوایل سال جاری تا کنون ٦۵ کولبر و کاسبکار کورد جان خود را از دست دادە و ۹۹ تن دیگر مجروح شدەاند، در مجموع ۱۶۳ کولبر خسارت دیدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان