تجمع اعتراضى كارگران شهردارى بروجرد

KMMK

روز دوشنبه ٢٦ آذرماه ١٣٩٧ شمسى، حدود ٣٠٠ نفر از كارگران و کارکنان شهردارى بروجرد در استان لرستان مقابل درب شهردارى اين شهر دست به تجمع اعتراضى زدند.

به نقل از گزارش، اعتراض اين كارگران به دليل عدم پرداخت ٩ ماه حقوق معوقه خود از طرف شهردارى بوده و امروز هفتمين روز متوالى اعتراض آن‌ها است و از مسئولان خواستار رفع مشكل حقوق معوقه خود شده‌اند.

لازم به ذكر است كه، دولت جمهورى اسلامى ايران به علت بحران مالى و فشارهاى بین‌المللی و محاصره اقتصادى كه از سوى دول جهانى بر وی تحمیل‌شده است؛ او نيز اين فشارهاى سياسى و اقتصادى را همچون فرهنگ هميشگى خود بر مردم شرق كوردستان تحميل کرده و در اين راستا اكثر شهردارى شهرهاى اين بخش از كوردستان در وضعيتى مشابه قرار دارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان