ممنوعيت كتابهاى كوردى در نمايشگاهى در شهر وان از سوى دولت تركيه

Kmmk,

شهرداری‌ شهر وان که توسط دولت آ.ک.پ قیم شده ، كتابهاى كوردى را در يك نمايشگاه كتاب در شهر وان ممنوع كرد.

نمايشگاه كتاب شهر وان از ھنگامیکە مسئوليت شهردارى اين شهر كه با رأی مردم و از سوى DBP عهده دار بود و هر سال در شهر وان اين نمايشگاه سازماندهى و برگزار مى شود. ولى امسال پس از انكه شهرداريهاى منتخب مردم را بازداشت و حكومت آ.ك.پ قيم منتصب خود را تعيين كرد در نمايشگاه امسال پس از برگزارى كنگره ى EXPO در ارتباط با خاورميانه ، و با شركت ١٥٠ ناشر و ده ها هزار كتاب در اين نمايشگاه تنها فروختن كتاب به زبان كوردى ممنوع شده است.

لازم به ذكر است كه ، دولت تركيه با بستن همه مراكز فرهنگى ، هنرى كوردى هميشه سعى بر انكار ، استحاله و هويت كوردستان كرده و بيشترين روزنامه نگار و فعال سياسى ، فرهنگى و هنرمندان كورد را در اين كشور زندانى كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان