محروم کردن سعید شیرزاد زندانی سیاسی کورد از درمان پزشکی

kmmk: سعید شیرزاد زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به دلیل درد شدید از ناحیه‌ی کلیه‌ها بیش از یک سال است در رنج به سر می‌برد. این زندانی طی سال گذشته بارها به دلیل درد کلیه به بهداری زندان مراجعه کرده است. بهداری زندان برای درمان ایشان، چندین بار از دادستانی درخواست نموده که این زندانی به بیمارستان خارج از زندان اعزام شود؛ اما از سوی دادستانی با این درخواست موافقت به عمل نیامده بود.

اوایل هفته جاری در پی درد شدید کلیه‌ها، این زندانی سیاسی به‌صورت اورژانسی به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد. بعد از انجام سونوگرافی مشخص شد کلیه‌ی راست این زندانی ۸ سانتی‌متر کوچک‌شده و کلیه‌ی چپ وی نیز کیست دارد.

این زندانی سیاسی کورد تابستان سال جاری به خاطر درد شدید و دیسک کمر به بهداری زندان مراجعه نموده بود. باوجود تأکید بهداری به درمان ایشان در بیمارستان خارج از زندان؛ اما دادستانی با اعزام و درمان ایشان به بیمارستان خارج از زندان موافقت نکرده بود.

سعید شیرزاد زندانی سیاسی کورد اهل کرماشان، ۱۲ خردادماه سال ۹۳ خورشیدی در محل کارش در پالایشگاه تبریز بازداشت و اواخر تابستان سال ۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ به‌قصد ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ نظام» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این زندانی سیاسی طی پرونده‌ای در سال ۹۱ به یک سال حبس تعلیقی محکوم‌شده بود. این حکم در پی صدور حکم فوق به تعزیری مبدل گشت و میزان محکومیت وی به شش سال افزایش یافت.

سعید شیرزاد در زمان تحمل محکومیتش در زندان، در پی اعتراض به انتقال هم‌بندی‌هایش به بند فوق امنیتی زندان رجایی شهر کرج، با پرونده‌سازی مسئولین زندان، در این پرونده به شش ماه حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان