بازداشت یک معلم در شهر دیواندره

kmmk:
چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، یک معلم کورد در شهر دیواندره پس از احضار تلفنی از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شده است.

حامد نرگسی معلم دیواندره ای که یک روز قبل از بازداشت احضار و چندین ساعت تحت بازجویی قرار گرفته بود، در روز چهارشنبه پس از احضار و بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه منتقل شده است.

این معلم کورد در ارتباط با برگزاری تحصن سراسری معلمین در تاریخ ۲۱ آبان ماه سال جاری در شرق کوردستان بازداشت شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان