انتقال دو فعال سیاسی کورد پس ار ۱۱۰ روز از بازداشتگاه جمهوری اسلامی ایران درسنه به زندان جمهوری اسلامی ایران در سقز

kmmk:
۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، دو تن از فعالان سیاسی بازداشت شده کورد با نامهای ” محمد استاد قادر ” اهل شهر سقز و ” هوشمند علی پور” اهل شهر سردشت پس از نزدیک به ۱۱۰ روز بازداشت از بازداشتگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به زندان زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز منتقل شدند.

براساس گزارش، این دو فعال سیاسی در تاریخ ۱۲ تیر ماه امسال به اتهام ” عضویت در یکی از احضاب کورد اپوزیسیون ایرانی” از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز بازداشت شده بودند.

قابل ذکر است که: در مدت طولانی بازداشت خانواده این افراد نتوانسته اند با آنها ملاقات کنند و حتی حق داشتن وکیل را نیز از آنها گرفته بودند.

قابل ذکر است که: ۱٦ تیر ماه، مرکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه ای را پخش کرد که در آن این افراد به حمله به یک مرکز امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز اعتراف کرده بودند. مساله مهم این است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سالیان طولانی با فشار و شکنجه و ضرب و شتم افراد بازداشتی را مجبور به اعتراف به اعمالی میکند که آنها انجام نداده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان