عدم پرداخت حقوق هفت ماه کارکنان شهرداری نلاس

KMMK:
شهرداری نلاس از ابتدای سال۹۷ تاکنون از پرداخت حقوق کارکنان خود فقط ناتوان مانده و فقط کمتر از دو میلیون و نیم بابت حقوق و مزایا سال ۹۷ پرداخت کرده است بر اساس اطلاعات دریافتی این شهرداری توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را ندارد.
کولبرنیوز در مصاحبه با یکی از کارکنان شهرداری نلاس از توابع شهرستان سردشت نوشته است : با توجه به شرایط اقتصادی و عدم توانایی خرید مایحتاج روزمره، دیگر توان تامین هزینه‌های زندگی را ندارند.
این در حالی است که حکومت ایران سالانه میلیاردها تومان سرمایه مردم را در کشورهای عراق، سوریە، لبنان و… صرف تروریسم میکند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان