فشار نیروهای امنیتی بر فعالین آیین یارسان ادامه دارد

KMMK: مجمع فعالان یارسان در بیانیەای اعلام کرد که در شانزدهمین سالروز ترور سید خلیل عالی نژاد ، نیروهای امنیتی به خیرالله حق جو گفته اند که حق ندارد در این مراسم شرکت کند، هرچند که خیرالله حق جو یکی از فعالین سرشناس آیین یارسان است.

۲۸ آبان ماه سال ۱۳۸۰ سید خلیل عالی نژاد هنرمند یارسانی در کشور سوئد از سوی عوامل جمهوری اسلامی ایران ترور شد.

هر ساله باورداران و شخصیت های مدنی و آیینی یارسان در استان کرماشان در سالروز ترور ایشان، یاد و خاطره وی را زنده نگه می دارند.

در سالروز ترور این شخصیت یارسان نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر صحنه از توابع کرماشان از برگزاری مراسم برای ایشان ممانعت به عمل آورده اند اما بازهم با وجود این فشارها و تهدید، عدەای از مردم در روز ۲۷ آبان ماه امسال مراسمی برای سالروز ترور وی برگزار کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان