جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

کشتن دههـا اسب و ضبط اجناس كاسبكاران توسط مأموران مسلح جمهـورى اسلامى ايران

KMMK:

بیست و پنج ابان ۹۷ در شرق كوردستان، تعداد ٢٧ رأس اسب متعلق به كاسبكاران  هـدف رگبار و شليك مستقيم نيروهـاى مسلح حكومت ايران قرار گرفته و کشتە شدند همچنین اجناس اين کاسبکاران را به غارت بردند.

شايان ذكر است كه در سه ماه گذشته سال جارى بيش از تعداد ١٥٠ رأس اسب مردم محروم در مناطق مرزى شرق كوردستان، از سوى مأموران مسلح جمهـورى اسلامى ايران تلف شدەاند ، و هـمچنين مال و اجناس اين كولبران زحمتكش را به غارت برده اند.

گفتنى است كه لاشه اين اسبهـاى كشته شده در مجاورت محل زيست مردم ساكن اين مناطق رهـا شده و براى جمع اورى اين اجساد هـيچ گونه اقدامى به عمل نياورده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

بوکان؛ احضار و بازجویی یک شهروند

انتقال یک شهروند به کانون اصلاح و تربیت جهت اجرای حکم حبس

خبر تکمیلی، هویت یکی از زخمی شدگان مهران مشخص شد