احضار خانواده سحر كاظمى از سوى اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر سنه

Kmmk,

روز ١٨ مرداد ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، نيروهاى امنيتى اطلاعات شهر سنه با حمله به منزل فعال محيط زيست شهر سنه ” سحر كاظمى ” ضمن بازداشت و تفتيش منزل وى اقدام به ضبط وسايل شخصى منزل وكامپيوتر وی كرده و به اطلاعات شهر سنه منتقل كردند.

در همين رابطه ، روز پنجشنبه ٢٤ آبان ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، اداره اطلاعات حكومت جمهورى اسلامى ايران در شهر سنه همسر سحر كاظمى به نام ” مادح فتحى ” و مادرش ” مهنوش اميرى ” را بعد از احضار تلفنى جهت بازجويى به بازداشتگاه اطلاعات اين شهر منتقل كردند.

لازم به ذكر است كه ، هنوز دادگاه و سيستم قضائى جمهورى اسلامى در شهر سنه هيچ حكمى براى سحر كاظمى صادر نكرده و به صورت بلاتكليف در زندان بسر مى برد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان