در نتیجە بمباران جتهای جنگی ترکیە سه شهروند اهل جنوب کوردستان جانشان را از دست دادند

KMMK:

پنج شنبە ۲۴ آبان ماه، جتهای جنگی ترکیه روستای اردنان از توابع آمد در جنوب کوردستان را بمباران کردند که سه شهروند کورد با مشخصات: رمضان محمد عبدالرحیم اردنی، اسماعیل حسن قبلان اردنی و دلووان سالح حسن اردنی، جانشان را از دست داده اند.

بمباران جنوب کوردستان از سوی حکومت ترکیه به صورت متداوم تکرار میشود و تاکنون حکومت اقلیم کوردستان و حکومت فدرال عراق هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده اند.

بر اثرحملات و توپباران کردن ترکیه تاکنون دهها شهروند کورد در جنوب کوردستان قربانی شده اند و جامعه جهانی در خصوص این عمل غیرانسانی دولت ترکیه سکوت اختیار کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان