جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حملە مسلحانه به مرکز ه د پ در آمد

حملە مسلحانه به مرکز ه د پ در آمد

kmmk:
شب گذشته ۱۲ نوامبر، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد به مرکز ه د پ در منطقه بسملی در آمد حمله شد، این حمله زیان جانی را در پی نداشته است و تنها منجر به خسارات مالی شده است، این حمله از سوی یک مهاجم مسلح صورت گرفته است.

پس از این حمله مسلحانه پلیس به این محل اعزام شده و تحقیقات خود را شروع کرده اند. بر اساس گزارش شاهدان فرد مهاجم حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله تشخیص داده شده است. اما تاکنون مشخصات فرد مهاجم مشخص نشده است. مسئولین ه د پ در پیامی این تهاجم را محکوم کرده اند و خواستار بازداشت عوامل این حمله شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

دستکم شش شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند

زخمی شدن دو کولبر در مرز سردشت

شهروندی در عفرین براثر شکنجە سربازان ارتش ترکیە جان باخت