اعدام دسته جمعي ۲۲ نفر در اهواز

KMMK:

دوممهرماه ۱۳۹۷ وزارت اطلاعات ايران از بازداشت ۲۲ نَفَر در رابطه با هجوم به رژه نيروهاى مسلح اهواز خبر داد كه اين افراد روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه اعدام شدند.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز امروز ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ ؛ اداره اطلاعات اهواز با بعضى از خانواده هاى ۲۲ نَفَر كه وزارت اطلاعات فيلم آنها را منتشر كرده بود تماس گرفته و برگه فوت آنها را به خانواده ها داده و از خانواده ها تعهد گرفته شده كه حق تجمع يا برگزارى مراسم فاتحه را نداريد.

اين منبع مى گويد: جسد افراد اعدام شده به خانواده ها تحويل داده نشده است.

شايان ذكر است كه بعد از هجوم به رژه اهواز، نيروهاى امنيتى اقدام به بازداشت هاى وسيعى كرده است و صدها نَفَر از فعالان مدنى و فرهنگى و آنهايى كه سابقه حبس يا بازداشت در رابطه با فعاليتهاى سياسى و فرهنگى داشته اند نيز بازداشت كردند، فعالان حقوق بشر تعداد بازداشت شدگان را بيش از ۸۰۰ نَفَر عنوان كردند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان