مرگ کاسب‌کار کورد براثر شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

kmmk: پنج‌شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷، خورشیدی براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در پیرانشار یک کاسب‌کار کورد بانام «صلاح اسفندوند» ۲۸ ساله و اهل مهاباد کشته‌شده است.

به گفته یک منبع مطلع: این نیروها به ظن حمل بار قاچاق و بدن اخطار قبلی به‌سوی این کاسب‌کار کورد آتش گشوده و نامبرده براثر اصابت گلوله در دم جان داده است.

روزانه کاسب‌کاران کورد از سوی نیروهای امنیتی موردحمله قرار می‌گیرند و این در حالی است که گمرک مناطق مرزی شرق کوردستان در اختیار حکومت قرار دارد و روزانه ورود و خروج کالاهای قاچاقی از سوی مسئولین بالغ‌بر میلیاردها تومان است و از سوی دیگر مردم فقیر جامعه شرق کوردستان با اتکا به درآمد ناچیزی از راه کولبری و حمل بار زندگی خود را تأمین می‌کنند ولی نیروهای امنیتی روزانه به‌سوی این افراد آتش گشوده و کولبران کورد مجروح و کشته می‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان