مسموم شدن تعداد ٤٠ دانش اموز در يك روستا از توابع شهـر مهـاباد در شرق كوردستان

KMMK:

بنا به گزارش دريافت شده، طى روزهـاى اخير تعداد ٤٠ دانش اموز در روستاى دريازى از توابع شهـر مهـاباد، به علت الودگى اب اشاميدنى روستا دچار مسمويت شده و به بيمارستان منتقل شده اند.

در ادامه گزارش قيد شده كه تعداد زيادى از افراد مسموم شده، مداوا شده اند اما هـنوز تعداد بيشتر از ١٠ نفر در بيمارستان بسترى شده و تحت مداوا مى باشند.

در هـمين ارتباط مسئول سازمان بهـداشت و درمان شهـر مهـاباد اظهـار داشت كه اب اشاميدنى ساكنان اين روستا از طريق تانكرهـا تأمين مى شود و هـنوز از پاك شدن اب شرب لوله هـاى اب اطمينان ندارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان