۱۵ کولبر و کاسب‌کار کورد به زندان و جریمه محکوم شدند

KMMK:

دادگاه انقلاب ایران در شهر سردشت ۱۵ کاسب‌کار و کولبر کورد را به پرداخت جریمه نقدی و زندان محکوم کرد.

این کولبران و کاسب‌کاران توسط سپاه پاسداران و پاسگاه کپران بازداشت‌شده بودند و به اتهام حمل کالای قاچاق از سوی دادگاه انقلاب به جریمه و زندان محکوم شدند.

اسامی و آرای صادره: «کمال علیزاده فرزند کریم، جمال رحیمی فرزند عزیز و شورش پادرشی فرزند محمدامین، هرکدام به پرداخت ۱۱۵۲۰۰۰۰ هزار تومان جریمه و ١٠ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. محمدرحیمی فرزند سلیم، رضا صحرانورد فرزند محمدرضا، مصطفی عزیز زاده فرزند قادر، صدیق فقه حسن‌پور، لقمان آتش فرزند محمدامین و زانیار حاجی خلانی فرزند رحمان بە پرداخت ۷۶۴۰۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. صدیق ژاله فرزند عبدالله، به پرداخت ۷۲۰۰۰۰۰ هزار تومان و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. امید و یوسف قربانی زاده فرزند ابراهیم و کیوان اله مرادی فرزند حسن، هرکدام به پرداخت مبلغ ۵۶۷۰۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. زانیار زارعی فرزند عباس، به پرداخت ۵۷۶۰۰۰۰ هزار تومان جریمه و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد، صابر یحیی پور فرزند مصطفی، به پرداخت ۵۲٨۰۰۰۰ هزار تومان و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.»

جمعیت حقوق بشر کوردستان