مخالفت دادستان جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه، با آزادی سحر کاظمی فعال محیط زیستی کورد

مخالفت دادستان جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه، با آزادی سحر کاظمی فعال محیط زیستی کورد

KMMK:
فعال محیط زیستی کورد سحر کاظمی مدت ۷۲ روز است که از سوی نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه بازداشت شده است ( روز پنج شنبه ۱۸ مرداد ماه نیروهای اطلاعات به منزل نامبرده حمله کردند و پس از تفتیش خانه و توقیف مقداری از وسایل شخصی نامبرده، وی را به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل کرده اند ) و تاکنون در زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه شرق کوردستان به ‌سر میبرد و هر روز جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات منتقل میشود.

بر اساس گزارش در چند هفته اول بازداشت از طریق تماس تلفنی با خانواده خود ارتباط داشته است اما مدتی است که اجازه تماس باخانواده خود را ندارد و در حال حاظر نیز از وضعیت وی هیچ خبری در دسترس نیست.

قابل ذکر است که پس از پیگیری خانواده نامبرده در دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به آنها اعلام شده است که به درخواست دادستانی نامبرده نگه داشته شده است و با آزادی وی ممانعت میشود.
قابل ذکر است که چگونگی این خبر از سوی خبرگزاری جمعیت حقوق بشر کوردستان تائید شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان