اعتراض اهالی تعدادی از روستاهای اطراف شهر مریوان در رابطه با دفن زباله در کنار رودخانه گردلان از سوی شهرداری مریوان

kmmk:
اعتراض اهالی روستاهای ” کلوینجه، شیخه کویره، دری، نشکاش، وسنی و ننه ” در برابر اختصاص محل جدید دپوی زباله در کنار رود ” گردلان” از سوی شهرداری مریوان در چند روز گذاشته است.

بر اساس خبر، شورای شهر و شهردار از محل دفن زبالە دیدن کرده اند و اعلام کرده اند که محل دپو زباله موقتی است و تا زمان ساخت شرکت بازیافت زباله های شهر مریوان در این محل دفن ویا سوزاندە خواهند شد.
محل دپوی زباله های مریوان با جاده اصلی مریوان – سقز تنها ۲۰۰ متر فاصله داشته و با رودخانه ” گردلان” تنها ۳۰۰ متر فاصله دارد. انتخاب چنین محلی با بارش باران تمامی آلودگیهای زباله ها شسته شده و به آب رودخانه ها و سد داریان میریزد و این آبها را آلوده میکند.

همچنان آب آشامیدنی تمامی روستاهای اطراف این رود( گردلان) از این رودخانە تامین میشود و در آینده نزدیک مشکلات زیست محیطی و انسانی را به وجود خواهد آورد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان