تمدید وضعيت فوق العاده در مناطق جولمرگ از سوى ارتش تركيه

Kmmk,

روز يكشنبه ٢١ اكتبر ٢٠١٨ ميلادى دولت تركيه همراه با آغاذ عمليات نظامى در منطقه جولمرگ ، ٣٠ منطقه را به عنوان مناطق ويژه امنيتى اعلام كرد و عبور و مرور در اين مناطق را ممنوع كرد.

به نقل از مركز خبرگزارى روزنيوز كه اين خبر را تأييد كرده :
امروز استاندار ترك در جولمرگ به دلايل امنيتى و آمادگى براى عمليات ارتش تركيه ، ممنوعيت عبور و مرور را به مدت ١٥ روز در ٣٠ منطقه اطراف جولمرگ تمديد كرد.

لازم به دكر است كه ، دولت تركيه بعد از لغو پروسه صلح در شمال كوردستان ، دست به كشتار ، زندانى و مليتاريزه كردن شمال كوردستان مى زند و با بازداشت فعالين مدنى ، سياسى و نماينده ها و رؤساى مشترك شهرها همه قوانين حقوق بشرى داخلى و جهانى را زير پا میگذارد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان