یک گور دسته جمعی از نسل کشی ایزدیها در تلعفر پیدا شد

KMMK :

دوشنبه ۱۵ اگوست ۲۰۱۸ میلادی در نزدیکی منطقه تلعفر یک گور دسته جمعی از ایزیدیان قتل عام شده پیدا شد ، در این گور نزدیک به ۱۷ نفر پیدا شده که در میانشان یک کودک نیز بوده است .
روز سوم اگوست ۲۰۱۴ گروهک تروریستی داعش وابسته به ترکیه به کوردستان حمله کردند، در این حمله در منطقه شنگال قتل عام هولناکی را انجام دادند که در این حملات هزاران کورد ایزیدی کشته شدند .
در این حملات خونین همچنین نزدیک به ۶۴۱۳ نفر نیز ربوده شدند که شامل ۳۵۴۳ زن و ۲۸۷۰ مرد بودند بر اساس گزارشات هنوز هم ۳۵۰۳ نفر در اسارت داعش هستند .
گروه تروریستی داعش زنان را به بردگی جنسی می گرفت و آنان را می فروخت . دراین تراژیدیا و نسل کشی، بی حرمتی و تجاوزهای گسترده ای به زنان و دختران کورد یزدی شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان