حمله به کولبران و مجروح شدن یک کولبر در پیرانشار

KMMK:

سه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، در ساعت ۲ بامداد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای گروهی از کولبران کمین گذاشته و آنهارا هدف شلیک مستقیم قرار داده اند.

در نتیجه شلیک این نیروها یک کولبر با نام سید مصلح اهل روستای نمنجه مجروح شده است.

قابل ذکر است که، این کولبر به علت شدت جراحت در ساعت ۳ بامداد امروز به بیمارستان شهر پیرانشار منتقل شده است.
قابل ذکر است که: مسئولین جمهوری اسلامی ایران به صورت شفاف به نیروهای مسلح خود دستور شلیک و کشتن کولبران را داده اند.
کشتن کولبران کورد درحالیت که شرق کوردستان از بدترین ظرفیت کاری را برخوردار است و بیکاری به بالاترین حد ممکن رسیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان