تداوم تحصن سراسری معلمان مدارس شرق کوردستان

Kmmk: دوشنبه ٢٣ مهرماه ١٣٩٧ خورشيدى، فرهنگيان مدارس شرق كوردستان در اعتراض به خصوصی‌سازی مدارس، برداشتن چند سالى از مقاطع آموزش، عدم افزايش دستمزد معلمان، عدم اجراى قانون مديريت كشور، اعمال نشدن رتبه‌بندی معلمان و وضعيت بد اقتصادى به تحصن و اعتصاب خود ادامه دادند.

از روز يكشنبه اعتصاب معلمان یک‌صدا و به‌صورت سراسرى در بسيارى از روستاها و شهرهاى شرق كوردستان ادامه داشته و معلمان حاضر به تدريس در کلاس‌های درس نشدند.

 

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان