خودکشی/جوان بوکانی با پرت کردن خود از پل به زندگیش پایان داد

خودکشی/جوان بوکانی با پرت کردن خود از پل به زندگیش پایان داد

kmmk:
امروز ۱٨مهرماه سال جاری، یک جوان ۲۵ ساله بوکانی با نام “سامان” فرزند عثمان، با پرت کردن خود از روی پل ساحل این شهر اقدام به خود کشی کرد و به زندگی خود پایان داد.

وجود عدیدە مشکلات لاینحل کە مسبب واقعی آن جمهوری اسلامی ایران میباشد، امید را از جامعه برچیده و راه نجاتی برای گذار از وضعیت موجود از سوی جوانان موجود نمیباشد. سیستم حکومت جمهوری اسلامی بهای به زندگی انسانها نداده و جامعه را با مشکلات متفاوتی روبرو ساخته است.

باتوجه به یافته ها و گزارش های جمعیت حقوق بشر کوردستان، آمار خودکشی امسال نسبت به سال قبل، رو به فزونی نهاده و مسئولین زیربط هیچگونه تلاشی برای رفع مشکلات موجودی که منجر به چنین اتفاقاتی میشود، نکرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان