مینا راد، شاعر، فعال حقوق زنان و کودکان بازداشت شد

مینا راد، شاعر، فعال حقوق زنان و کودکان بازداشت شد
KMMK:
شنبه ۱۴ مهر سال جاری، شاعر جوان و فعال مدنی کورد اهل درود از توابع لرستان با هویت “مینا راد” از سوی اداره اطلاعات حکومت ایران در این شهر احضار، و بازداشت شد. نامبرده از فعالان عرصه حقوق زنان و کودکان نیز میبآشد.

مینا راد، در طی ماه های گذشته بارها از سوی اداره اطلاعات و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی، تهدید و ارعاب قرار گرفته بود.

قابل ذکر است که، تا کنون از محل و نحوه نگهداری و همچنین از علل بازداشت نامبرده گزارشی منتشر نشده است.
بازداشت و فشار بر فعالان زن کورد روز به روز در حال گسترش بوده و طی ماه‌های گذشته، ده ها فعال مدنی م سیاسی زن کورد بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان