تائید حکم اعدام هدایت عبدالله پور از سوی دیوان عالی کشور

تائید حکم اعدام هدایت عبدالله پور از سوی دیوان عالی کشور

kmmk:
روز دوشنبه ۱٦ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، حکم اعدام هدیت عدالله پور پس از فرجام خواهی توسط شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تائید و حکم اعدام این زندانی سیاسی کورد به وکیل و خانواده نامبرده ابلاغ شده است، همچنین حکم حبس ۶ نفر دیگر نیز از سوی این ارگان تائید شده است.

قابل ذکر است که: هدایت عبدالله پور به همراه ۶ تن دیگر در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۵ در رابطه با درگیری روستای ” قره سقل” در شنو ( اشنویه) بازداشت شده بودند و در همین رابطه با اتهام ” بغی” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه به حکم اعدام محکوم شده بود که پس از نقض حکم صادره پرونده وی به دادگاه هم عرض ارجاع داده شده بود و حکم اعدام نامبرده به همراه ۶ تن دیگر که به حبس طولانی مدت محکوم شده بودند باری دیگر از سوی دیوان عالی کشور به تائید رسیده است.

در رابطه با این پرونده ۶ تن دیگر با نامهای ” رسول عزیزی، حاسد” فرزند ابراهیم به ۲۵ حبس، ” محمد ظاهر فرامرزی ” فرزند کریم به ۲۰ سال حبس،” جلال مسروری” فرزند مولود به ۱۵ سال حبس، ” کمال مسروری” فرزند مولود به ۱۰سال حبس،” یعقوب بااکرام” فرزند رسول به ۱۰ سال حبس و ” صدیق بااکرام ” فرزند حسین به ۱۰سال حبس محکوم شده بودند که حکم این افراد نیز از سوی دیوان عالی کشور به تائید رسیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان